Apua B2B-B4B-myyntiin ja sen kehittämiseen

Myyntivalmennus

Mentaalivalmennuksen merkitys myyntityössä

Urheilussa mentaalivalmennus on arkipäivää, mutta myyntityössä hiukan sivuun jäänyt aihe. Jos sitä jossain työssä tarvitaan, niin mielestäni juuri myyntityössä.

Itse hyödynsin mentaalivalmennusta nuorena, kun harrastin kilpaurheilua motocrossin parissa. Voin vakuuttaa, että sain mielettömiä juttuja aikaiseksi sen avulla. Aloin ymmärtää sen merkitystä yhä enemmän näiden saavutusten jälkeen. Myöhemmin aikuisiällä, kun vaihdoin motocrossin myyntityöhön, mentaalisen valmennuksen merkitys vahvistui entisestään. Kun vielä itse aloin valmentaa myyntihenkilöitä ammatikseni, aloimme käsitellä myyntityötä aivan uudesta perspektiivistä. Myyntivalmennusten kautta sain lisää ammattimaista otetta erilaisista valmennuksista, joissa käsiteltiin yhä enemmän myös myynnin mentaalipuolta ja monia psykologiaan liittyviä teemoja.

Tavoitteet

Myyntityö on erittäin tavoitteellista työtä. Myyntihenkilöt työskentelevät menestyksen ja epäonnistumisen maailmassa usein hyvin isojen paineiden alla. Tässä työssä menestys ja eurot ratkaisevat työpaikan säilymisen ja yrityksen menestymisen jatkuvasti kovenevassa kilpailussa. Mielestäni myyntihenkilöt saavat työhönsä aivan liian vähän henkistä ja mentaalista tukea.

Asiakaskohtaamisissa ratkaistaan usein isojakin asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi yrityksen menestykseen tai vaihtoehtoisesti epäonnistumisiin. Näihin asiakaskohtaamisiin valmistautuminen vaatii myyntihenkilöltä henkisiä voimavaroja, paineensietokykyä, valmistautumista, keskittymistä, mielenhallintaa, sosiaalisia taitoja ja kykyä tulla toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa jne.

Asenne

Sanotaan, että ”asenne lähtötilanteessa ratkaisee lopputuloksen”. Yrityksesi menestys voi riippua siis osaltaan vahvasti myös myyntihenkilön yksilösuorituksesta ja henkisestä tasapainosta. Onko myyntihenkilönne valmistautuneet huolella päivän haasteisiin, vai ovatko he liikkeellä ”otetaan vastaan mitä tulee” -asenteella?

Asiakaskohtaamiseen heikosti valmistautunut myyntihenkilö saattaa menettää ohjauspisteen asiakkaalle hyvin helposti ja näin myyntihenkilöstä voi tulla asiakaskohtaamisissa ns. ”matkustaja”. Lopputuloksena tässä on, että asetetut tavoitteet jäävät valitettavasti usein saavuttamatta.

Mikä avuksi?
Tietenkin Aikon Sales myynti- ja mentaalivalmennus. Valmistautumista tukemaan myös SEIDAT – esitysalustalle ennalta toteutetut esitysmateriaalit auttavat myyntihenkilöstöä keskittymään asiakastapaamisiin huolella ja vapauttavat myös kallisarvoista aikaa esitysmateriaalien suunnittelulta ”case by case”.
Katso lisää Myynnin työkaluista.

Myyntityö vaatii totaalista keskittymistä ja valmistautumista. Myyntityö kun on harvoin vain "kello 8.00 töihin ja kello 16.00 kotiin" -hommaa. Tässä työssä ollaan alitajunnan sekä mentaalitasolla kiinni jatkuvasti. Yhteistyökumppanimme on toteuttamassa mentaalivalmennusosiota yhteistyössä Aikon Sales Oy:n myyntivalmennuksen kanssa. Valmennukset toteutetaan aina livenä, ei etänä, eikä webinaareilla. Jokainen valmennus räätälöidään yksilöllisesti kunkin yrityksen arvojen mukaisesti ja tarpeisiin sopivaksi.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Aikon Sales Oy valmentaa ja kouluttaa B2B-myyntihenkilöitä erityisesti kenttätyöskentelyn ja asiakasrajapinnan vaativiin olosuhteisiin, toki myös tarvittaessa hybridimallin myyntiin.
Myyntivalmennus toteutetaan asiakasrajapinnassa yhdessä myyjien mukana yhteisillä asiakaskäynneillä. Myyntikoulutus taas toteutetaan etä- tai konttorityöskentelymallilla.
Etämyyntiä vai kenttämyyntiä?

Etämyyntiä vai kenttämyyntiä, vai kenties hybridimallilla?

Mielestämme kaikki työskentelymallit voivat oikealla tavalla toteutettuna tukea mainiosti toisiaan.

Etätyöskentely sopii hyvin mm. alkututustumiseen ja tarvekartoitukseen. Se, kuinka laadukkaita etätyöskentelymallin tapaamiset voivat parhaimmillaan olla, riippuu hyvin pitkälti molemminpuolisesta valmistautumisesta tapaamiseen.

Yksi kentällä tapahtuvan myynnin ja asiakaspalvelun tärkeimmistä arvoista on, että siinä myyjällä on mahdollisuus päästä tutustumaan fyysisesti ihmisiin ja tapaamaan yrityksen sisältä muitakin vaikuttajapersoonia kuin vain ostajia. Nämä voivat kuitenkin olla vahvasti vaikuttamassa tai jopa päättämässä ostopäätöksen syntymiseen palvelusta tai tuotteesta.

Myynti on kontaktilaji!
Ennen kaikkea tulee haluta yrittää, vaikka alitajunnassasi piilee myös epäonnistumisen mahdollisuus.

Meidän tehtävämme on auttaa myyjiänne toiminnan tielle.
- Kokemuksellamme yrityksenne myyjien ei tarvitse käydä kääntämässä ihan kaikkia kiviä ja mennä läpi jokaisen harmaan kiven, tai kivuta liian monen hyvinkin opettavaisenkin epäonnistumisen kautta niin sanotusti "vuoren huipulle".
Tämä lyhentää kallisarvoista myyjän sisäänajoaikaa. Samalla yritys säästää selvää rahaa, kun myyjät pääsevät nopeammin onnistumisen polulle.

Yrityksen oma myynnin retkikunta

B2B-myynnin asiakassuhteiden luomisessa on tiettyjä samoja lainalaisuuksia kuin vuorikiipeilyssä.

B2B-myynnin kehittämistä voisi verrata esimerkiksi K2-vuoren huipulle kiipeämiseen. Tuskin kukaan on onnistunut kiipeämään K2-vuorelle ilman oikeanlaisia suunnitelmia tai vaihtoehtoisia reittejä (B ja C) ja strategioita – asenteesta ja tahtotilasta puhumattakaan. Ja ennen kaikkea ilman asiansa osaavia apujoukkoja ja oikeanlaisia retkivälineitä.

Niin vuorelle kiipeämisessä kuin B2B-asiakassuhteiden luomisessa on kyse oikeasta ajoituksesta, vuoren huipun saavuttamisesta, saumattomasta tiimityöskentelystä sekä oman toiminnan suhteuttamisesta vallitseviin olosuhteisiin ja jatkuvaan muutokseen.

Pelkät unelmat eivät riitä!

Voit haluta vuorelle nousua kuinka paljon tahansa, mutta unelmasi pysähtyy ensimmäiseen nousuyritykseen, mikäli ajoituksesi on pielessä tai omassa retkikunnassasi ei ole asiansa osaavaa henkilökuntaa – ennen kaikkea retkikuntaasi johtavaa ”leaderiä” sekä muita vastuunkantajia.
Unelmat tulee muuttaa realistisiksi suunnitelmiksi > suunnitelmat strategioiksi > strategiat lopulta toiminnaksi.

Ensin tehdään isommat suunnitelmat, sitten pienemmät, ja sen jälkeen lähdetään työstämään tehtyjä suunnitelmia. Jos tekee kaikki vaiheet järjestyksessä, jokaisen osallistujan voimavarat huomioiden, nousua kohti huippua saadaan takuulla aikaiseksi!

Samankaltainen tilanne pätee B2B-myynnin kehittämiseen. Yksin et pärjää, yksin et jaksa kiivetä huipulle. Ilman oikeanlaista myynnin johtamista sekä myynnin työkaluja ja asiantuntijoita matkanne huipulle ei edisty.

Work with together always makes you better, at whatever it is that you do.

Do something today that your future self
will thank you for.
Risk is better than regret. You can do it.

© Aikon Sales Oy Worldwide