Myynnin
valmennus

Valmennukset

Tuote- ja palveluasiantuntijasta tuloksellinen B2B myyjä- valmennus

Uuden B2B myyjän sisäänajo- valmennus

Kokeneen B2B myyjän Update-Boost- valmennus

Kaikki valmennukset räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan!

Apua B2B-B4B-myyntiin ja sen kehittämiseen

Myyntivalmennus

Myyntityö on kontaktilaji!

Usein kuulee sanottavan, että myyntityö on maratonlaji. Mutta maratonjuoksun kesto maailman parhailla on alle 2,5 tuntia. Myyntityö sen sijaan on pitkäkestoista, toistuvien prosessien jatkuvaa suorittamista, jossa päivittäiset onnistumiset ratkaisevat kokonaisuuden syntymisen.

Tässä jatkuvassa myynnin maratonissa tulee ihmisten jaksaa elää niin, ettei heidän sisäinen voimansa ja ennen kaikkea motivaatio katoisi, sekä lisäksi tulokset kärsisivät.

Kuten kaikki tietävät, myyntityö on myös erittäin tavoitteellista työtä ja myyntihenkilöt työskentelevät menestyksen ja epäonnistumisen maailmassa katkeamattomasti. Välillä isojen ja välillä pienempien tulospaineiden alla. Jokaisen myyjän takaraivossa kolkuttaa, että vain menestys ja eurot ratkaisevat niin työpaikan säilymisen, kuin myös yrityksen menestymisen. Tämä kaikki vielä jatkuvasti kovenevassa kilpailussa ja pahimmillaan laskevassa talous tilanteessa.

Myynnin asiakaskohtaamisissa ratkaistaan usein hyvin isojakin kauppoja, jotka vaikuttavat merkittävästi ja kokonaisvaltaisesti yrityksen menestykseen tai vaihtoehtoisesti sen epäonnistumisiin. Näihin asiakaskohtaamisiin valmistautuminen vaatii myyntihenkilöltä henkisiä voimavaroja, paineensietokykyä, keskittymistä, läsnäoloa, mielenhallintaa, sosiaalisia taitoja ja kykyä tulla toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa jne.
Muistetaan, että hyvin monesti asenne lähtötilanteessa ratkaisee lopputuloksen.

Juuri siksi yrityksenne menestys voi hyvinkin vahvasti olla myyntihenkilöstön yksilösuorituksista ja heidän henkisen voimavaransa varassa.
Ovatko myyntihenkilönne valmistautuneet huolella päivän haasteisiin, vai ovatko he liikkeellä otetaan vastaan mitä tulee -asenteella?

Mielestämme myyntihenkilöt saavat työhönsä aivan liian vähän henkistä tukea. Siksi päätimme kehittää myyntivalmennus kokonaisuuden, joka antaa nimenomaan yksilöille työkaluja selviytyä myyntityössä ilman, että loppuun palamisen vaara uhkaa. Valmennuksiimme kuuluu hieman uuden tyyppisiä menetelmiä, kuin normaalisti on totuttu näkemään.

Kysy lisää Anssilta.

Etämyyntiä vai kenttämyyntiä?

Etämyyntiä vai kenttämyyntiä, vai kenties hybridimallilla?

Mielestämme kaikki työskentelymallit voivat oikealla tavalla toteutettuna tukea mainiosti toisiaan.

Etätyöskentely sopii hyvin mm. alkututustumiseen ja tarvekartoitukseen. Se, kuinka laadukkaita etätyöskentelymallin tapaamiset voivat parhaimmillaan olla, riippuu hyvin pitkälti molemminpuolisesta valmistautumisesta tapaamiseen.

Yksi kentällä tapahtuvan myynnin ja asiakaspalvelun tärkeimmistä arvoista on, että siinä myyjällä on mahdollisuus päästä tutustumaan fyysisesti ihmisiin ja tapaamaan yrityksen sisältä muitakin vaikuttajapersoonia kuin vain ostajia. Nämä voivat kuitenkin olla vahvasti vaikuttamassa tai jopa päättämässä ostopäätöksen syntymiseen palvelusta tai tuotteesta.

Myynti on kontaktilaji!
Ennen kaikkea tulee haluta yrittää, vaikka alitajunnassasi piilee myös epäonnistumisen mahdollisuus.

Meidän tehtävämme on auttaa myyjiänne toiminnan tielle.
- Kokemuksellamme yrityksenne myyjien ei tarvitse käydä kääntämässä ihan kaikkia kiviä ja mennä läpi jokaisen harmaan kiven, tai kivuta liian monen hyvinkin opettavaisenkin epäonnistumisen kautta niin sanotusti "vuoren huipulle".
Tämä lyhentää kallisarvoista myyjän sisäänajoaikaa. Samalla yritys säästää selvää rahaa, kun myyjät pääsevät nopeammin onnistumisen polulle.

Yrityksen oma myynnin retkikunta

B2B-B4B -myynnin asiakassuhteiden luomisessa on tiettyjä samoja lainalaisuuksia kuin vuorikiipeilyssä.

B2B-B4B -myynnin kehittämistä voisi verrata esimerkiksi K2-vuoren huipulle kiipeämiseen. Tuskin kukaan on onnistunut kiipeämään K2-vuorelle ilman oikeanlaisia suunnitelmia tai vaihtoehtoisia reittejä (B ja C) ja strategioita – asenteesta ja tahtotilasta puhumattakaan. Ja ennen kaikkea ilman asiansa osaavia apujoukkoja ja oikeanlaisia retkivälineitä.

Niin vuorelle kiipeämisessä kuin B2B-B4B -asiakassuhteiden luomisessa on kyse oikeasta ajoituksesta, vuoren huipun saavuttamisesta, saumattomasta tiimityöskentelystä sekä oman toiminnan suhteuttamisesta vallitseviin olosuhteisiin ja jatkuvaan muutokseen.

Pelkät unelmat eivät riitä!

Voit haluta vuorelle nousua kuinka paljon tahansa, mutta unelmasi pysähtyy ensimmäiseen nousuyritykseen, mikäli ajoituksesi on pielessä tai omassa retkikunnassasi ei ole asiansa osaavaa henkilökuntaa – ennen kaikkea retkikuntaasi johtavaa ”leaderiä” sekä muita vastuunkantajia.
Unelmat tulee muuttaa realistisiksi suunnitelmiksi > suunnitelmat strategioiksi > strategiat lopulta toiminnaksi.

Ensin tehdään isommat suunnitelmat, sitten pienemmät, ja sen jälkeen lähdetään työstämään tehtyjä suunnitelmia. Jos tekee kaikki vaiheet järjestyksessä, jokaisen osallistujan voimavarat huomioiden, nousua kohti huippua saadaan takuulla aikaiseksi!

Samankaltainen tilanne pätee B2B-B4B -myynnin kehittämiseen. Yksin et pärjää, yksin et jaksa kiivetä huipulle. Ilman oikeanlaista myynnin johtamista sekä myynnin työkaluja ja asiantuntijoita matkanne huipulle ei edisty.

Work with together always makes you better, at whatever it is that you do.

Do something today that your future self
will thank you for.
Risk is better than regret. You can do it.

© Aikon Sales Oy Worldwide