B2B-B4B

Apua myyntiin ja sen kehittämiseen

Apua B2B-B4B-myyntiin ja sen kehittämiseen

Imagine world without sales

Aikon Sales

Aikon Sales Oy on B2B-B4B myynnin kasvun kumppaninne, alihankintaroolissa.

Pyrimme yhdistämään markkinoinnin ja myynnin toiminnot yhteen tuote- ja palvelumyynnin tehostamiseksi, koska tämä tehokkain tapa parantaa liiketoiminnan myynnin tuloksia. Opastamme ja autamme yrityksiä heidän omien asiakasverkostojen ylläpidossa ja niiden syventämisessä. Toteutamme myös uusasiakashankintaan liittyviä projekteja. Vauhditamme ja toteutamme käytännön tasolla tuote- ja palvelumyyntiä, jossa autamme asiakkaidemme asiakaskannan systemaattisessa johtamisessa, luotujen strategioiden ja prosessien pohjalta. Valmennamme myynnin kasvun kehittämisessä, sekä samalla kehittäen- ylläpitäen yksilöiden henkisiä ja fyysisiä voimavaroja.

Miten me myymme

Myynnin kehittäminen vaatii myynnin & markkinoinnin yhteiset toimivat suunnitelmat ja strategiat, sekä luonnollisesti myös toteutuksen askeleet.

B2B (Business-to-Business) -myynti tarkoittaa, että yritys myy tuotteita tai palveluja toiselle yritykselle. Tässä tapauksessa asiakas on yritys, ei kuluttaja.

B4B (Business-for-Business) -myynti puolestaan viittaa liiketoimintamalliin, jossa yritys tarjoaa tuotteita tai palveluita toiselle yritykselle, jotta tämä voi tarjota niitä omille asiakkailleen.
B4B -myynti edellyttää kykyä tarjota asiakkaille juuri heidän tarpeisiinsa kohdennettuja kokonaisratkaisuja, ja vaatii usein syvällistä ymmärrystä asiakkaiden liiketoimintamalleista ja heidän tarpeistaan.

B2B-B4B myynnissä ei asiakkaille enää "kolise" pelkät tuotteet- ja palvelut edellä -tyylinen myynti, vaan myyjän tulee pystyä myymään yrityksen tuotteita ja palveluita asiakkaalle bisneshyödyt edellä. Eli myynti on enemmän ns. arvo-/hyötypohjalta toteutettavaa myyntiä.
Arvo = hyödyt miinus kustannukset.
Yrityksen hyvä maine ja tunnettuus tukevat loistavasti myyntiä ja referenssit herättävät luottamusta.

Myynnin ulkoistaminen alihankintana:

Samalla tavalla kuin ulkoistetaan ja ostetaan alihankintana esimerkiksi tilitoimiston tai mainostoimiston palveluja, voi myös myynnin palveluja ostaa alihankintana. Täysin ilman rekrytointiriskejä ja myyntihenkilön palkkausta vakituiseen työsuhteeseen.

Jos yrityksellä on tiedossa esimerkiksi määräaikainen myyntiprojekti, joka vaatii ponnisteluja, miksi palkata myyntihenkilöä vakinaiseen työsuhteeseen, kun palvelun voi ostaa alihankintana?

OTA YHTEYTTÄ

When you're sure of your destination,
you'll be strong enough to handle the journey.

© Aikon Sales Oy Worldwide